Школа туризма. Права и обязанности руководителя и участника спортивного похода.

(Выдержки из правил проведения СП (спортивных походов)

"2.3.3. Права та обов'язки керівника групи:
2.3.3.1. Керівник має право

- одноосібно приймати рішення під час проведення походу;
- після обговорення на зборах групи виключити з числа учасників туриста, який за моральними якостями або спортивно-технічними даними не підготовлений до проходження маршруту; якщо така необхідність виникла під час походу, турист при першій можливості доставляється в населений пункт для відправки його до місця проживання;
- передавати у випадку необхідності керівництво походом своєму заступнику або іншому учаснику, який має відповідну кваліфікацію;
- звертатись до туристсько-спортивних організацій при незгоді з результатами розбору його дій.

2.3.3.2. Керівник зобов'язаний виконувати вимоги даних “Правил”.
Під час підготовки до походу керівник повинен:

- отримати допуск лікаря до участі в змаганнях СП та страховий поліс. дійсний на час проведення заходу;
- забезпечити підбір членів групи за їх туристською кваліфікацією, фізичною та технічною підготовкою, а також враховуючи їх психологічну сумісність;
- впевнитись в наявності страхових полісів і лікарняних довідок про стан здоров’я у учасників;
- ознайомитись з районом походу;
- розробити основний та запасний варіанти маршруту;
- вивчити складні ділянки маршруту та засоби їх подолання, підготовити картографічний матеріал;
- провести необхідні тренування групи;
- організувати підготовку і підбір спорядження, продуктів харчування, складання кошторису витрат;
- одержати при необхідності дозвіл на відвідування району з обмеженим доступом (прикордонна зона, заповідник тощо);
- оформити маршрутні документи;
- при необхідності вирішити ліцензійні та страхові питання;
- у випадку зміни маршруту або складу групи узгодити їх з МКК до від'їзду групи на маршрут;
- рекомендується зв'язатися з регіональною рятувальною службою та поінформувати її про маршрут, графік та контрольні терміни походу, з’ясувати можливість та спосіб спілкування.
Під час проведення походу керівник повинен:
- у випадку змінення маршруту або складу групи після виїзду повідомити про це (по можливості терміново) МКК, що випустила групу на маршрут;
- повідомити МКК про вихід на маршрут та завершення походу; якщо документи розглядались у вищій МКК, то повідомлення направити в МКК, яка проводила первинний розгляд маршрутних документів групи;
- дотримуватись маршруту та виконувати одержані в МКК та рятувальній службі вказівки та рекомендації;
- вживати необхідних заходів, які спрямовані на забезпечення безпеки учасників, навіть до зміни маршруту або припинення походу в зв'язку з виникненням небезпечних природних явищ, та з іншими обставинами, а також у випадку необхідності надання допомоги потерпілому, при цьому ускладнення маршруту допускається тільки у виняткових випадках і не дає підстави для підвищення залікової категорії складності походу;
- призначити в разі тимчасового розділення групи з метою розвідки, закидання тощо в кожній підгрупі (в водних походах - на кожному судні) своїх заступників з найбільш підготовлених учасників, визначити завдання для виконання, контрольний термін, порядок дій та зв'язок;
- у разі передбаченого планом походу розділення групи призначити керівників підгруп, які повинні мати туристський досвід, що відповідає вимогам до походів тих категорій складності, елементи яких мають місце в маршрутах підгруп;
- проводити поділ групи в аварійних ситуаціях, виходячи з реальної наявності сил та засобів, конкретних обставин та максимальної можливості виконання завдання по ліквідації аварії;
- повідомляти про нещасний випадок, що стався, у найближчі рятувальні служби або органи внутрішніх справ, а також до МКК, яка випускала групу.
Після походу керівник повинен:
- оформити звіт про похід і подати його в МКК, а також після розгляду та затвердження звіту оформити довідки про виконаний похід членами групи.

2.3.4. Права та обов'язки учасників СП.
Учасник походу має право:

- брати участь у виборі та розробці маршруту;
- після закінчення походу обговорювати дії керівника та учасників походу, а у випадках незгоди з їх діями звертатися в туристсько-спортивні організації;
- брати участь у розгляді туристсько-спортивними організаціями дій групи та його власних.

Учасник походу зобов'язаний:

- своєчасно виконувати вказівки керівника походу;
- знати про ступінь небезпеки і ризику для здоров’я та життя при проходженні маршруту, що засвідчується підписом в відповідній графі маршрутної книжки;
- під час підготовки до походу отримати допуск лікаря до участі в змаганнях СП та страховий поліс. дійсний на час проведення заходу;
- своєчасно інформувати керівника походу про погіршення стану здоров'я;
- брати участь у підготовці походу, тренуваннях та складанні звіту."

Эта тема не разделима с вопросами психологической подготовки участника похода, руководителя похода, психологической подготовки группы в целом.Есть и другие аспекты, которые не полностью освещены в данных Правилах.

Ставя подпись в маршрутной книжке, участник должен понимать, что он расписывается в знании Правил проведения спортивных походов. Чем и хорошо официальное оформление маршрута - оно дисциплинирует, как участника, так и руководителя (инициатора, организатора) маршрута. Участники путешествий должны знать, что даже, если маршрутные документы не оформляются, всё равно, человек, выполнящий роль руководителя, инициатора, организатора, несёт ответственность (в т.ч. юридическую).

Участники похода должны осозновать, что они, расписываясь в маршрутной книжке, снимают с руководителя уголовную ответственность за свою жизнь,когда ЧП происходят по вине самих участников. Всё равно, на руководителе похода лежит ответственность за безопасное проведение похода. В случае, если ЧП произошло по вине руководителя (не правильная организация похода, не правильное принятие решения ), он несёт полную юридическую ответственность. И даже, если невиновность руководителя в случае ЧП будет доказана, на нём лежит моральная ответственность, которая лежит бременем на руководителе на протяжении всего похода. Этот важный момент участник похода должен осозновать и стараться быть помощником руководителя в походе, а не мешать организации и проведению маршрута.

Среди "правильных" туристов считается правильным:

1.Перед походом выполняя все требования руководителя к подготовке, выяснить как можно больше и о маршруте, и о руководителе, и о методе руководства в предстоящем походе, познакомиться как можно ближе с участниками похода, помочь руководителю создать хорошую психологическую атмосферу в будущей походной группе.

2.Если что-то не устраивает, не идти в поход с данной группой и руководителем.

3. Если Вы всё же решили пойти в поход,и какие-то вопросы не удовлетворяют Вас на самом маршруте:

а\. пеняйте сами на себя, а не на руководителя, т.к. Вы плохо выполнили то, что сказано в п.1;

б\. можно подойти индивидуально к руководителю для разъяснения, не привлекая для этого других участников группы. Т.о. Вы не усложните работу руководителя, не внесёте ненужный разброд в группе, не дадите повода для нарушений техники безопасности на маршруте. Вполне возможно, что Вы просто не знаете всей информации, не владеете каким-то нюансом местности, графика маршрута и т.д., которыми владеет руководитель. Возможно, Вы не имеете достаточного опыта, чтобы правильно оценить ситуацию. Для этого руководителями становятся туристы с большим походным опытом, прошедшие обучение в школах туризма;

в\. если Вы всё же не согласны с решением руководителя данного похода, не нашли с ним общего языка, это не значит, что нужно мешать руководителю проводить поход, вносить разброд в группу. Дойдите поход до конца, разойдитесь без конфликта и в следующий раз выбирайте себе руководителя более тщательно;

г\ если Вы по натуре лидер, не желательно проявлять свои качества на маршруте, собрав возле себя часть группы, даже если Вы влились со своим коллективом в походную группу, для того, чтобы не вносить раздора в группу (может оказаться, что Вы опытнее руководителя).

Если Вам хотелось бы применить свой лидерский опыт и качества на маршруте,помочь руководителю, договоритесь с руководителем индивидуально - лучше заранее, до похода, или же в походе о том, какую помощь и в каком размере Вы можете оказать руководителю.

От Вас потребуется значительный такт, чтобы не помешать, а помочь руководству группой. Также, как необходимо учиться быть руководителем, необходимо руководителям учиться быть хорошим участником.

д\. единственным исключением, когда нужно настаивать на своём мнении, наверное, будет только один вариант - когда решения руководителя, по вашему мнению и опыту, несут опасность для жизни участников.

4\. Вы имеете право сойти с маршрута, если Вам исполнилось полных 18 лет. Вы договариваетесь с руководителем, с какого места Вы сходите с маршрута, совместно решаете, каким образом передвигаетесь дальше - маршрут, транспорт. Руководитель же обязан сообщить телеграммой (плюс отзвон по мобильному телефону) выпускающей организации (МКК) о сходе с маршрута участника.

5\. Если в группе есть участники, которым не исполнилось на время прохождения маршрута полных 18 лет, Вы должны знать, что в этом случае руководитель несёт за них полную юридическую ответственность от начала и до конца маршрута. Если же возникнет необходимость схода с маршрута несовершеннолетнему участнику, его руководитель (либо его официально зарегистрированный в маршрутных документах заместитель) должен будет доставить домой, не имеет права отпускать самого, с другим участником. Единственный вариант, это присутствие родителя, в случае его письменного уведомления о сходе с маршрута вместе с ребёнком.